Skip to content

Archive for

Find de bedste coworking spots i København og resten af Skandinavien – hurtigt og nemt

Hvordan finder du nemt de bedste Coworking spaces ?

Det kan hurtigt være en kompleks opgave at finde det rette coworking sted. Målet er at gøre processen enkel, så du kan bruge din tid, på det der virkelig betyder noget for dig og din virksomhed.

Vi tilbyder en bred vifte af coworking spaces med fri adgang til coworking i hele Skandinavien. For under 300kr om måneden får du ubegrænset adgang til over 35 steder. Coworking er derfor et oplagt valg til dig, der ikke længere kun arbejder på et sted, men stadigvæk har brug for professionelle arbejdssteder og support.

Vi har en listing med over 38 adresser i bland andet Malmø, Stockholm, Gothenborg, Oslo, Stavanger,  Bergen, Kastrup Lufthavn, Hellerup, Lyngby, Søborg, Ørestade, Ballerup, Albertslund og København.

Alle coworking spots indeholder en professionel arbejdsplads  samt adgang til fuldt møblerede fællesarealer såsom tekøkken, kopirum, cafeteria, receptionsområde og terrasse. Alle yderligere omkostninger i form af ejendomsskat, vand, elektricitet skal du ikke tænke på.

De fleste Coworking spaces er tilgængelige 24/7 og dermed har du fuld fleksibilitet over dit tid. Du vælger selv om du ønsker at arbejde i et roligt rum, hvor du kan holde fuld fokus eller i et mere samarbejdsorienteret rum, hvor integration og ideer udvikles.

Coworking er en ny og anden måde at arbejde på, som bygger på en blanding af fællesskab og selvstændighed. Konceptet henvender sig til det moderne menneske, der ser samarbejde og vidensdeling, som en motor for innovation og udvikling – både i en personlig og professionel kontekst.

 

Læs mere om de 20 fedeste coworking steder i København, Østerbro, Hellerup og Lyngby

 

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Med den enorme succes som Airbnb og Uber har opnået, er det svært benægte, at deleøkonomi er i drivende udvikling. Vi som forbrugere, medarbejdere og iværksættere bevæger os ind i en kultur med networking og samarbejde, hvilke betyder at virksomhederne bliver nød til at tage denne kultur til sig.

Ifølge en rapport fra Deloitte Real Estate, kan det ses at servicerede- og co-working kontorer, er vokset med mere end to tredjedele i det sidste årti. Dette giver både voksende- og etablerede virksomheder muligheder for at skabe en mere fleksibelt arbejdsplads. Chris Lewis fra Deloitte Real Estate udtaler: “Co-working filosofien stammer fra innovative folk, som har interesse for samarbejdet”.

Men hvorfor er virksomheder blevet, så interesseret i co-working? Og hvilken fordele kan det give dem frem for et traditionelt kontor lejemål?

Chancen for at netværke og samarbejde
Enhver freelancer eller iværksætter, som arbejder hjemmefra kan hurtigt fortælle dig, hvad de ikke savner ved et traditionelt kontor? De undgår at pendle til arbejde og den forstyrrende chef er blot nogle af punkterne. Men de usynlige faktorer, er: De værdifulde råd fra kollegerne, kammeratskabet af en arbejdsgruppe, eller følelsen af at dit hjem ikke er din arbejdsplads.

De, der bliver involveret i en co-working arbejdsplads, får ofte det bedste fra begge verdener. De kan have fleksible arbejdstider og udvikler sit netværk med ligesindede mennesker, der står over for lignende udfordringer.
Coworking
Og hvis du tror, at dit arbejde bliver mere distraherende ved at arbejde i et åbent og samarbejdsorienteret miljø. så kan du godt tro om igen. En undersøgelse fra Deskmag Global viste, at 62% forbedrede deres arbejde og 68% mente, at de var blevet bedre til at fokusere ved at slutte sig en co-working arbejdsplads.

At være en del af et fællesskab
En hjemme arbejdsplads kan være en isoleret oplevelse, og et traditionelt konto kan være fuld af interne konflikter.

Og så findes der co-working, hvor du aldrig er alene og hvor du er velkommen til at dele ideer uden at blive set dumt på. Det handler ikke kun om at forbedre dit arbejde. En Deskmag undersøgelse, viste nemlig at 70% af medarbejdere følte sig sundere, og næsten 90% rapporterede om et løft i selvtillid i forhold til at arbejde i en konventionel rum .

Tage kontrol over dit job
Co-working i et serviceret kontor handler om fleksibilitet, uden begrænsninger. Du kan bruge arbejdsområdet så meget som du ønsker, og det betyder, at du kun betaler for det, som du har brug for. Du får en rolig og privat plads, hvor du kan få råd fra andre mennesker, når du ønsker. En co-working arbejdsplads kan give dig en større følelse af ejerskab og ansvar over for dit arbejde. Når du får denne følelses bliver du automatisk mere motiveret, inspireret og stress-fri .

Giv dit arbejde mere mening
Når du arbejder sammen med mennesker fra forskellige organisationer, finder du ud at du ikke behøver at have en bestemt personlighed for at passe ind. Du kan 100% være dig selv!

Du indser muligheder i at dele ressourcer, erfaring og ideer med dem der arbejder omkring dig. Man hjælper andre med tilsvarende kampe og deres bekymringer bliver en naturlig del af din daglige rutine. Du bliver en del af et fællesskab, hvor samarbejde, gensidig læring og bæredygtighed er i centrum –  hvilket er meget mere givende end en hjemme arbejdsplads.

Læs mere om Coworking og trivsel på Kontoret

Deleøkonomi trænger sig ind i ejendomsbranchen

Deleøkonomi skuber til ejendomsbranchen – Nu laver de Kontorfællesskaber af Lyst og ikke kun Nød! 

Hvorfor købe og eje, når man kan låne og leje? Deleøkonomi er et nyt forretningskoncept, der går ud på at leje frem for at eje. Tendensen stormer frem og investorer spår kontorfællesskabet, til at være fremtidens kontor.

“Deleøkonomi er kommet ind i ejendomsbranchen og der ses tendenser til at folk gerne vil dele omkostningerne” Det giver folk en mere professional tilgang og et højere serviceniveau og bedre ressourceudnyttelse. Virksomhedernes behov ændre sig med rekordhøj fart, hvor deleøkonomi er en af de nye trends på markedet.

Coworking

Virksomhederne kræver fleksibilitet til lejemålet. Det betyder kortere opsigelser, så man hurtigt kan skalere op eller ned efter behov. Efter finanskrisen er der øget fokus på trykhed, og derfor er kontorfælleskaber i høj vækst.

Flere kontorer efterspørger derfor kontorfælleskaber, hvor virksomheder deles om omkostningerne til lejemålet, for at skabe økonomiske besparelser på de faste omkostninger. Virksomhederne deles om alle udgifter herunder om reception, mødefaciliteter, kantine og andre ejendomsservices. Det traditionelt kontorlejemål, er en ressourcekrævende post, men ved at dele omkostningerne op blandt mange virksomheder, opnås der store besvarelser for den individuelle virksomhed. Det giver virksomhederne en bedre udnyttelse af ressourcerne og gør det muligt for mindre virksomheder at have et professionelt setup.

Læs mere på Børsen.dk om Deleøkonomi og Kontorfællesskaber

Coworking - Fremtidens kontor og arbejdsform

Eller følg med på facebook - Coworking