Skip to content

Posts from the ‘Coworking’ Category

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Med den enorme succes som Airbnb og Uber har opnået, er det svært benægte, at deleøkonomi er i drivende udvikling. Vi som forbrugere, medarbejdere og iværksættere bevæger os ind i en kultur med networking og samarbejde, hvilke betyder at virksomhederne bliver nød til at tage denne kultur til sig.

Ifølge en rapport fra Deloitte Real Estate, kan det ses at servicerede- og co-working kontorer, er vokset med mere end to tredjedele i det sidste årti. Dette giver både voksende- og etablerede virksomheder muligheder for at skabe en mere fleksibelt arbejdsplads. Chris Lewis fra Deloitte Real Estate udtaler: “Co-working filosofien stammer fra innovative folk, som har interesse for samarbejdet”.

Men hvorfor er virksomheder blevet, så interesseret i co-working? Og hvilken fordele kan det give dem frem for et traditionelt kontor lejemål?

Chancen for at netværke og samarbejde
Enhver freelancer eller iværksætter, som arbejder hjemmefra kan hurtigt fortælle dig, hvad de ikke savner ved et traditionelt kontor? De undgår at pendle til arbejde og den forstyrrende chef er blot nogle af punkterne. Men de usynlige faktorer, er: De værdifulde råd fra kollegerne, kammeratskabet af en arbejdsgruppe, eller følelsen af at dit hjem ikke er din arbejdsplads.

De, der bliver involveret i en co-working arbejdsplads, får ofte det bedste fra begge verdener. De kan have fleksible arbejdstider og udvikler sit netværk med ligesindede mennesker, der står over for lignende udfordringer.
Coworking
Og hvis du tror, at dit arbejde bliver mere distraherende ved at arbejde i et åbent og samarbejdsorienteret miljø. så kan du godt tro om igen. En undersøgelse fra Deskmag Global viste, at 62% forbedrede deres arbejde og 68% mente, at de var blevet bedre til at fokusere ved at slutte sig en co-working arbejdsplads.

At være en del af et fællesskab
En hjemme arbejdsplads kan være en isoleret oplevelse, og et traditionelt konto kan være fuld af interne konflikter.

Og så findes der co-working, hvor du aldrig er alene og hvor du er velkommen til at dele ideer uden at blive set dumt på. Det handler ikke kun om at forbedre dit arbejde. En Deskmag undersøgelse, viste nemlig at 70% af medarbejdere følte sig sundere, og næsten 90% rapporterede om et løft i selvtillid i forhold til at arbejde i en konventionel rum .

Tage kontrol over dit job
Co-working i et serviceret kontor handler om fleksibilitet, uden begrænsninger. Du kan bruge arbejdsområdet så meget som du ønsker, og det betyder, at du kun betaler for det, som du har brug for. Du får en rolig og privat plads, hvor du kan få råd fra andre mennesker, når du ønsker. En co-working arbejdsplads kan give dig en større følelse af ejerskab og ansvar over for dit arbejde. Når du får denne følelses bliver du automatisk mere motiveret, inspireret og stress-fri .

Giv dit arbejde mere mening
Når du arbejder sammen med mennesker fra forskellige organisationer, finder du ud at du ikke behøver at have en bestemt personlighed for at passe ind. Du kan 100% være dig selv!

Du indser muligheder i at dele ressourcer, erfaring og ideer med dem der arbejder omkring dig. Man hjælper andre med tilsvarende kampe og deres bekymringer bliver en naturlig del af din daglige rutine. Du bliver en del af et fællesskab, hvor samarbejde, gensidig læring og bæredygtighed er i centrum –  hvilket er meget mere givende end en hjemme arbejdsplads.

Læs mere om Coworking og trivsel på Kontoret

Deleøkonomi trænger sig ind i ejendomsbranchen

Deleøkonomi skuber til ejendomsbranchen – Nu laver de Kontorfællesskaber af Lyst og ikke kun Nød! 

Hvorfor købe og eje, når man kan låne og leje? Deleøkonomi er et nyt forretningskoncept, der går ud på at leje frem for at eje. Tendensen stormer frem og investorer spår kontorfællesskabet, til at være fremtidens kontor.

“Deleøkonomi er kommet ind i ejendomsbranchen og der ses tendenser til at folk gerne vil dele omkostningerne” Det giver folk en mere professional tilgang og et højere serviceniveau og bedre ressourceudnyttelse. Virksomhedernes behov ændre sig med rekordhøj fart, hvor deleøkonomi er en af de nye trends på markedet.

Coworking

Virksomhederne kræver fleksibilitet til lejemålet. Det betyder kortere opsigelser, så man hurtigt kan skalere op eller ned efter behov. Efter finanskrisen er der øget fokus på trykhed, og derfor er kontorfælleskaber i høj vækst.

Flere kontorer efterspørger derfor kontorfælleskaber, hvor virksomheder deles om omkostningerne til lejemålet, for at skabe økonomiske besparelser på de faste omkostninger. Virksomhederne deles om alle udgifter herunder om reception, mødefaciliteter, kantine og andre ejendomsservices. Det traditionelt kontorlejemål, er en ressourcekrævende post, men ved at dele omkostningerne op blandt mange virksomheder, opnås der store besvarelser for den individuelle virksomhed. Det giver virksomhederne en bedre udnyttelse af ressourcerne og gør det muligt for mindre virksomheder at have et professionelt setup.

Læs mere på Børsen.dk om Deleøkonomi og Kontorfællesskaber

Coworking - Fremtidens kontor og arbejdsform

Eller følg med på facebook - Coworking

Er Traditionelle M2 Kontorer Fremtiden ?

FREMTIDENS måde at arbejde på – or Not !

Et kontor, der er defineret i kvadratmeter er fortid.

Et kontor, der er defineret i aktivitetsbaserede arbejdsstationer er nutiden.

Tilføjes også en kulturelle, sociale og intellektuelle dimensioner, er det fremtiden.

 

Coworking 2 Shared Space

Coworking Open Space

I stedet for at sidde fastlåst på et kontor, tilbyder vi nu muligheden for at gå ud i verden. Vi byder dig velkommen til The New World of Work, fremtidens sted at arbejde.

Takket være ny teknologi, kan vi arbejde på en smartere måde, og takket være en stigning i små og mellemstore virksomheder, opstår nye behov for en ny type arbejdsplads. Små og mellemstore virksomheder tænker globalt og er derudover i konstant udvikling, hvilke betyder at et ”almindeligt kontorhotel” ikke er den bedste løsning.

”I stedet for at sidde fastlåst på et kontor, tilbyder vi nu muligheden for at gå ud i verden”

Og meget vigtigt, undersøgelser viser at det moderne ”urbane” kontor bliver et sted, hvor du kan arbejde, holde møder, samarbejde og udvikle kreative løsninger samt have mulighed for at udføre arbejde hjemme, på cafeer og i lounger.

Fremtidens kontormedarbejder beskrives som selvstændige, iværksættere, altid online og bliver målt på resultater, snarere end tilstedeværelsen. Ville de Vælge et traditionelt M2 Kontor med Lukket dør eller et cool coworking space i København ?

De fleste spilder deres tid og penge på kontoret – Gør du ?

Hvorfor spilde tid og penge på kontorlejemål når du kun er 20% af tiden på dit kontor?

Co-working er en form for fælleskontor, der samler selvstændighed og fællesskab. Værdien af et co-working er meget mere end tid og penge. Miljøet skaber nemlig samarbejde, vidensdeling og et professionelt netværk. Som nyopstartet virksomhed er nødt til at tænke i billigere alternativer, hvor co-working er en fordelagtig løsning når du kun bruger 20% af tiden på kontoret.

I USA, London, Berlin og Stockholm er co-working blevet en del af en ny kultur, hvor sparring og det kreative arbejdsmiljø er i højsædet*. Mange freelancere, mindre virksomheder og selvstændige benytter sig af co-working, da de mange muligheder medvirker til at skabe vækst.

Opbyg et unik netværk

Med en co-working løsning finder du sammen med medarbejdere fra forskellige virksomheder.  Du vil opleve en højere fleksibilitet, hvor I kan trække på hinandens kompetencer. I kan gå sammen om at udføre projekter og ikke mindst, kan du skabe et unikt netværk.

I disse co-working arbejdspladser styrkes din viden fra nye inputs og relationer som bliver skabt og delt.

Hvorfor er et godt netværk vigtigt?

Det er igennem dit netværk, du får adgang til en masse værktøjer som kan hjælpe din karriere.

I opstartsfasen vil et godt netværk komme dig til hjælp. Netværket kan være med til at guide dig i svære situationer, og måske give dig fif og råd til hvordan obligatoriske opgaver skal løses. Det er svært at følge med og holde sig orienteret på alt. Hvis du bliver en del af et større netværk, får du adgang til en masse viden, som ellers ikke ville blive delt.

Ved at dele erfaringer med ens netværk, kan man få værdifuld hjælp og sparring i forhold til dine ideer. Derudover kan de hjælpe dig med at skaffe kompetente forretningspartnere, som kan udvikle din forretning.

Skab dit netværk i et kontorfælleskab

Det er sjældent at ideer udvikles og skabes alene, så hvorfor ikke komme ud hvor ideer udvikles og skabes?

I et co-working fællesskab sidder du sammen med andre iværksættere, og har dermed nem adgang til et professionelt netværk.

Læs mere om Coworking og få flere ideer Enten på facebook.com/CoworkingCopenhagen eller på twitter.com/coworking_cph

Den nye trend indenfor vores valg af kontorer og måden vi arbejder på

Et lille indblik i Fremtidens Kontor – Coworking

Der bliver i stigende grad skrevet mere og mere om det at coworke, og du kan blot se på de 2 steder der er i København i Kødbyen, de er super eftertragtede blandt selv store internationale virksomheder, og det er ikke kun mindre opstarts, young&funky agtige firmaer der vælger at have deres kontor i et Coworking Space.

Læs mere om hvorfor det er bedre og billigere at bo i Coworking ifht. eget kontorlejemål

kantine i et Coworking space

Jeg faldt over en ældre artikel fra 2013 Januar i Harvard Business Review der handler om den “3 bølge” indenfor udviklingen af den måde vi vælger at arbejde på. Super spændende læsning, og det er helt sikkert noget alle “ældre” chefer bør læse, samt overveje.

For hvordan vil de kunne tiltrække de unge nye skarpe hjerner hvis de fortsætter med at tænke M2 og traditionelle kontorer ?

Du behøver ikke være særlig skarp til at kunne regne ud hvad de vil have. De går ikke efter M2 eller M3. Nej de vil have M4 som er M3+Social+service = Coworking

Nok om det: læs også denne artikel fra Børsen skrevet i Feb 2014:

“Coworking er et udtryk for et fælleskontor, hvor selvstændige, freelancere og mindre virksomheder organiserer sig sammen. Her kan de trække på de kompetencer, som de andre lejere i fællesskabet besidder. De får adgang til bedre faciliteter, end de ville have råd til alene. De kan gå sammen om at udføre projekter for fælleskunder. Og, ikke mindst, så får de et socialt netværk, som kan holde dem oppe, særligt i den svære startfase af iværksætteriet.”

“Denne megatrend med stadigt flere freelancere og digitale hjælpemidler beskrev Harvard Business Review i en artikel med overskriften The Third Wave of Virtual Work. Første bølge af virtuelt arbejde kom med introduktionen af hjemme PC og Emails. Anden bølge via Mobilteknologi og muligheden for at arbejde uafhængigt af lokation. Og tredje bølge af virtuelt arbejde sker nu ved at medarbejdere fra forskellige virksomheder finder sammen i fælleskontorer for at modvirke den isolation, som de to første bølger af virtuelt arbejde skabte. Den nye trend understøttes af, at megen videnarbejde og iværksetteri styrkes af de nye inputs og relationer som skabes og deles i disse coworking steder.”

Link til artiklen i Børsen

 

 

 

Hvad koster det så at bo i et kontor eller Coworking ??

Genial beregningsmodel samt beskrivelse af totalomkostningerne ved et Kontorlejemål !

Husker du det hele når du skal sammenligne eller beregne hvad det egentlig koster dig at bo i dit kontor ?
Lejer du som så mange andre et traditionelt kontorlokale og står selv for al det der følger med af drift og opgaver ?

Overvejer du at flytte eller endda springe ud i det der hedder Coworking eller Kontorhotel ?

Coworking i hellerup

Så læs lige mere her >>>

Traditionelle kontorlejemål samt Gns. Pris pr. Arbejdsplads i et kontor

• En arbejdsplads koster i gennemsnit ca. 6.000 kr. pr. måned for kontorer med 5 til 20 personer

• En arbejdsplads koster i gennemsnit ca. 5.000 kr. pr. måned for kontorer med 30 til 50 personer

Kilde:

Lejemål – husk det hele !
Ved sammenligning af totalomkostningerne for en række forskellige lejemål i Storkøbenhavn kan det konkluderes:

Du kan også selv beregne dine total omkostninger ved dit lejemål her >>

 

Hvis ikke du kender til Coworking, så kommer du til det snart. Coworking er en smart måde at udnytte pladsen, tiden og den måde man benytter et “kontor”. Man kan skalere op og ned i antal, det koster lang mindre end et normalt kontor. Og du spilder sikkert tiden som så mange andre på dit normale M2 Kontor, så kom ud og prøv det i det nyeste Coworking Space i Københavns Lufthavn.  Læs mere om Coworking.

 

Leder du efter et Coworking sted i København ?

Her finder du nok et af de flotteste og fedeste steder i København til dit kontor i Openspace – Coworking i København.

coworking københavn

Der er flere åbne pladser i et fælles kontor med at i service, samt kantine, osv.. alt det har behov for, og der er ca 5000 M2 med mange forskellige firmaer.

læs mere om Coworking københavn

Du kan også se en video fra et af de andre steder med Coworking som ligger på Strandvejen i Hellerup.

Strandvejen 60 – Serviced Offices Hellerup – Brink from Brink Serviced Offices on Vimeo.

Strandvejen 60 – Serviced Offices Hellerup – Brink

 

Leder du efter fede Coworking spaces i udlandet ? Så finder du en portal med alle de bedst Coworking spaces

Nyt fedt sted at arbejde – Coworking i Københavns Lufthavn

Fra 899 DKK pr måned får du egen plads i dette nye super fede Co-Working Center i Københavns Lufthavn

Læs mere om Regus Express >>

Coworking Copenhagen Airport

 

Co-working priser 4200 DKK pr måned.

Men man kan få et Business world Platinium medlemsskab til 899 DKK pr måned, som giver ubegrænset brug af loungen, og 5 hele dage co working space. 1239 DKK for 10 dage.