Skip to content

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Co-working hjælper på medarbejdernes trivsel

Med den enorme succes som Airbnb og Uber har opnået, er det svært benægte, at deleøkonomi er i drivende udvikling. Vi som forbrugere, medarbejdere og iværksættere bevæger os ind i en kultur med networking og samarbejde, hvilke betyder at virksomhederne bliver nød til at tage denne kultur til sig.

Ifølge en rapport fra Deloitte Real Estate, kan det ses at servicerede- og co-working kontorer, er vokset med mere end to tredjedele i det sidste årti. Dette giver både voksende- og etablerede virksomheder muligheder for at skabe en mere fleksibelt arbejdsplads. Chris Lewis fra Deloitte Real Estate udtaler: “Co-working filosofien stammer fra innovative folk, som har interesse for samarbejdet”.

Men hvorfor er virksomheder blevet, så interesseret i co-working? Og hvilken fordele kan det give dem frem for et traditionelt kontor lejemål?

Chancen for at netværke og samarbejde
Enhver freelancer eller iværksætter, som arbejder hjemmefra kan hurtigt fortælle dig, hvad de ikke savner ved et traditionelt kontor? De undgår at pendle til arbejde og den forstyrrende chef er blot nogle af punkterne. Men de usynlige faktorer, er: De værdifulde råd fra kollegerne, kammeratskabet af en arbejdsgruppe, eller følelsen af at dit hjem ikke er din arbejdsplads.

De, der bliver involveret i en co-working arbejdsplads, får ofte det bedste fra begge verdener. De kan have fleksible arbejdstider og udvikler sit netværk med ligesindede mennesker, der står over for lignende udfordringer.
Coworking
Og hvis du tror, at dit arbejde bliver mere distraherende ved at arbejde i et åbent og samarbejdsorienteret miljø. så kan du godt tro om igen. En undersøgelse fra Deskmag Global viste, at 62% forbedrede deres arbejde og 68% mente, at de var blevet bedre til at fokusere ved at slutte sig en co-working arbejdsplads.

At være en del af et fællesskab
En hjemme arbejdsplads kan være en isoleret oplevelse, og et traditionelt konto kan være fuld af interne konflikter.

Og så findes der co-working, hvor du aldrig er alene og hvor du er velkommen til at dele ideer uden at blive set dumt på. Det handler ikke kun om at forbedre dit arbejde. En Deskmag undersøgelse, viste nemlig at 70% af medarbejdere følte sig sundere, og næsten 90% rapporterede om et løft i selvtillid i forhold til at arbejde i en konventionel rum .

Tage kontrol over dit job
Co-working i et serviceret kontor handler om fleksibilitet, uden begrænsninger. Du kan bruge arbejdsområdet så meget som du ønsker, og det betyder, at du kun betaler for det, som du har brug for. Du får en rolig og privat plads, hvor du kan få råd fra andre mennesker, når du ønsker. En co-working arbejdsplads kan give dig en større følelse af ejerskab og ansvar over for dit arbejde. Når du får denne følelses bliver du automatisk mere motiveret, inspireret og stress-fri .

Giv dit arbejde mere mening
Når du arbejder sammen med mennesker fra forskellige organisationer, finder du ud at du ikke behøver at have en bestemt personlighed for at passe ind. Du kan 100% være dig selv!

Du indser muligheder i at dele ressourcer, erfaring og ideer med dem der arbejder omkring dig. Man hjælper andre med tilsvarende kampe og deres bekymringer bliver en naturlig del af din daglige rutine. Du bliver en del af et fællesskab, hvor samarbejde, gensidig læring og bæredygtighed er i centrum –  hvilket er meget mere givende end en hjemme arbejdsplads.

Læs mere om Coworking og trivsel på Kontoret

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS