Skip to content

Coworking Krydser den Magiske grænse !

Endnu en interessant artikel om Coworking, samt den udvikling vi kommer til at se fremover indenfor hvordan virksomheder vælger deres kontorform på. Kald det Kontorhotel, Kontorfællesskab eller som de skriver i Finans idag – Coworking

“Globalt er trenden på vej mod en professionalisering, hvor operatørerne driver markedet fremad mod flere og større kontorfællesskaber. I slutningen af 2017 er der 1,2 millioner coworking medlemmer fordelt på 14.000 kontorer globalt. Det forventes at vokse til 24.000 og 3,8 millioner medlemmer i 2020.

I Danmark er coworking ved at blive udbredt i hele landet, og i de fleste større byer sker der nu det at kommunen, en ledende lokal virksomhed eller erhvervsforeningen tager initiativ til at få skabt en lokal variant – typisk i samarbejde med en professionel privat operatør.

Fordelene er åbenlyse: Den type job, som typisk findes i et moderne kontorfælleskab, er digitale job af den type unge mennesker søger. På den måske kan et succesfuldt coworking-plads medvirke til at bremse vandringen fra land mod by.”

 

Læs hele artiklen samt interview med Tine Thygesen, Group CEO for Founders House. Link til Coworking Artikel

Link til artikel om væksten i Coworking

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS