Skip to content

Er Traditionelle M2 Kontorer Fremtiden ?

FREMTIDENS måde at arbejde på – or Not !

Et kontor, der er defineret i kvadratmeter er fortid.

Et kontor, der er defineret i aktivitetsbaserede arbejdsstationer er nutiden.

Tilføjes også en kulturelle, sociale og intellektuelle dimensioner, er det fremtiden.

 

Coworking 2 Shared Space

Coworking Open Space

I stedet for at sidde fastlåst på et kontor, tilbyder vi nu muligheden for at gå ud i verden. Vi byder dig velkommen til The New World of Work, fremtidens sted at arbejde.

Takket være ny teknologi, kan vi arbejde på en smartere måde, og takket være en stigning i små og mellemstore virksomheder, opstår nye behov for en ny type arbejdsplads. Små og mellemstore virksomheder tænker globalt og er derudover i konstant udvikling, hvilke betyder at et ”almindeligt kontorhotel” ikke er den bedste løsning.

”I stedet for at sidde fastlåst på et kontor, tilbyder vi nu muligheden for at gå ud i verden”

Og meget vigtigt, undersøgelser viser at det moderne ”urbane” kontor bliver et sted, hvor du kan arbejde, holde møder, samarbejde og udvikle kreative løsninger samt have mulighed for at udføre arbejde hjemme, på cafeer og i lounger.

Fremtidens kontormedarbejder beskrives som selvstændige, iværksættere, altid online og bliver målt på resultater, snarere end tilstedeværelsen. Ville de Vælge et traditionelt M2 Kontor med Lukket dør eller et cool coworking space i København ?

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS